גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

סמיכות צרעת ולשון הרע

ב.

בטעם מצוות טהרת המצורע

פרשת מצורע
שנת תש"ח

צרעת

ויקרא פרק יד, פסוקים ד - ז

א.  סמיכות צרעת ולשון הרע

ערכין ט"ו ע"ב:

אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי בן זמרא: כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר שנאמר (תהלים י"ב): "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו – מי אדון לנו!"
ואמר ר' יוסי: כל המספר לשון הרע, נגעים באים עליו...
אמר ריש לקיש: מאי דכתיב "זאת תהיה תורת המצורע"? זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע.

היכן מצינו בתנ"ך רמז לסמיכות זו בין צרעת ללשון הרע?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר