גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

חששו של משה

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"כי תוליד בנים..."

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ואתחנן
שנת תשי"ח

"אינני עובר את הירדן"

דברים פרק ד

גיליון זה הוא המשכו של גיליון ואתחנן תשט"ו שעסק אף הוא בפרקנו ובייחוד בפסוקים כ"ז–כ"ט. עיין שם.

א.  שאלות מבנה

1.

למקומם של פסוקים כ"א–כ"ב בתוך פרקנו שואל אברבנאל:

עניין הימנע משה לעבור את הירדן לבוא אל הארץ כבר נזכר למעלה בתחילת הסדר, ומאחר שנעתק ממנו וציוה על שמירת המצוות ואזהרות עבודת האלילים, למה יחזור שנית לזכור גזרתו, ולמה אחריו חזר לעניין עבודת האלילים, שהזכיר באמרו (כ"ג) "השמרו לכם פן תשכחו את ברית ה'", כי זה כולו כבר הזכיר עליו למעלה?

נסה לענות לשאלתו

2.

לקשר שבין פסוק ל"ב למה שלפניו שואל אברבנאל:         

מילת "כי" מורה על נתינת טעם למעלה ממנו, ואין כאן עניין יקשר אליו הכתוב הזה!

נסה להסביר את הקשר שבין "כי שאל נא לימים ראשונים" והפסוקים שאחריו לכל מה שנאמר לפני כן בפרקנו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר