גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שעות היום והלילה ב"מחזה"

ב.

"במה אדע" - חטא?

ג.

"במה אדע" - יודע אני שאירשנה

ד.

אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה

ה.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת לך לך
שנת תשכ"ו

ברית בין הבתרים

בראשית פרק טו

גיליון זה הוא המשכו של גיליון לך-לך תשכ"ה.

א.  שעות היום והלילה ב"מחזה"

שאלה כללית להבנת ה"מחזה" כולו

(עיין גם גיליון לך-לך שאלה א')

בנו יעקב, בפירושו לבראשית (מגרמנית) בסוף פירוש הפרק:

על פי הבנת ההתגלות כולה יש להבין גם שעות היום והלילה המוזכרים בפרקנו. יש לשים לב לכך שענין השמש מודגש ביותר בפרקנו. מוזכרת התחלת השקיעה וגמר השקיעה זמן העלם השמש מתחת לקו האופק (זמן הנמשך רק רגעים מספר), לפי זה נבדלים זה מזה שעת הדמדומים שבהם אופפת תרדמה על אברהם ונאמרים לו דברי הנבואה, ושעת "העלטה" אשר בה עבר לפיד האש בין הגזרים.
את משמעות הדברים האלה הבין ישעיהו הנביא ופרטו בפרק ס' ופרשו פרוש נפלא.

 הסבר במה נראו לו פסוקיו הראשונים של ישעיה ס' פירוש למקומנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר