גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בביאור "מי העיר ממזרח" וכו'

ב.

הפניה והנבואה

ג.

הקבלת אברהם ל"אוהבי השם"

ד.

ביטוי לאהבתו של אברהם

ה.

תרגום הביטוי "אברהם אוהבי"

ו.

בין ריב למצה

פרשת לך לך
שנת תש"כ

הפטרת לך-לך

ישעיהו פרק מ, כז - פרק מא, טז

הערה: לפסוק ראשון של מ"א בשאלת "אברהם או כרש" עיין גיליון לך לך תשי"ט.

א.  בביאור "מי העיר ממזרח" וכו'

פרק מ"א פסוק ב'

"מִי הֵעִיר מִמִּזְרָח צֶדֶק יִקְרָאֵהוּ לְרַגְלוֹ"

ילקוט שמעוני ח"ב התס"ט (תהלים ק"י):

מי העיר ממזרח - אמר ר' ראובן: ישנים היו עובדי אלילים מלבוא תחת כנפיו של הקב"ה. ומי העירן לבוא תחת כנפיו? אברהם, שנאמר "מי העיר ממזרח". ולא תאמר לעובדי אלילים בלבד, אלא אף הצדקה היתה ישנה והעירה. כיצד? אברהם פתח לו פונדק והיה מקבל העוברים והשבים, שנאמר "ויטע אשל בבאר-שבע". אמר ר' אלעזר: מה הוא אשל? אכילה, שתיה, לינה.

דבר אחר: "צדק יקראהו לרגליו" – צדיקו של עולם מלוהו, כשבא לעשות מלחמה עם אמרפל וחבריו.

1.

מי הוא לדעת המדרש הנושא בפסוק "צדק יקראהו לרגליו", ומי המושא?

2.

בשני שטחי פעולה הצטיין אברהם אבינו לדעת המדרש ושניהם נרמזים בפסוק זה. אילו הם והיכן הרמזים?

3.

בשתי הוראות שונות נדרשת מילת "צדק" לדעת ר' ראובן ולדעת בעל הדבר אחר. אילו הן?

4.

יצחק הינמן, בספרו "דרכי אגדה" (עמוד 155):

...אולם לא נמצא (מבין המדרשים) מי שפותר בכורש את הפסוק "מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו". (אעף על פי שבין פרשנינו יש רבים המפרשים את הפסוק כמדבר בכורש).

 הסבר מה הסיבה לכך.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר