גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות בסידור המשפטים

ב.

למושג אונאת דברים

ג.

"כי גרים הייתם" - שאלות ברש"י

ד.

ריבוי אזהרות התורה בגר

ה.

הכלול באיסור "אם ענה תענה"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת משפטים
שנת תשי"ב

איסור הונאת גר

שמות פרק כב, פסוקים כ - כג

לפסוק כ"ב עיין גם גיליון משפטים תש"ג וצרפהו לנאמר כאן.

א.  שאלות בסידור המשפטים

(הערה: בשאלה זו ראה דברי ראב"ע שנאמרו בהקדמה לפרשתנו ב' ד"ה כי תקנה עבד עברי).

1.

מה המשותף בכל הדינים השונים הנאמרים בפסוקים כ'-כ"ו?

2.

מה הקשר בין פסוק כ' למה שנאמר לפניו?

3.

מה הקשר בין כ"ג ט' לפסוקים הבאים לאחריו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר