גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

צרעת ולשון הרע

ב.

בטעם מצוות המצורע השונות

ג.

קרבן אשם למצורע

ד.

"והובא אל הכהן"

פרשת תזריע - מצורע
שנת תשי"ב

תורת המצורע

ויקרא פרק יד

א.  צרעת ולשון הרע

ערכין ט"ו:

א"ר יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא: כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, שנאמר (תהלים י"ב): "אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו – מי אדון לנו!" ואמר ר' יוסי: כל המספר לשון הרע, נגעים באים עליו...
אמר ריש לקיש: מאי דכתיב (י"ח ב'): "זאת תהיה תורת המצורע"? זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע!

היכן מצינו בתורה ובנביאים רמז לסמיכות זו בין צרעת ללשון הרע?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר