גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הקדמה

ב.

כינוי העבד, והיחס אליו

ג.

היחס אל עבד עברי (1) - שאלות ברש"י

ד.

היחס אל עבד עברי (2)

פרשת בהר - בחקותי
שנת תשי"ב

דיני עבד עברי

ויקרא פרק כה, פסוקים לט - מג

השוה לגיליוננו גם גיליון בהר-בחוקותי תש"י העוסק אף הוא בדיני עבד עברי.

א.  הקדמה

הרמן כהן, דת התבונה ע"פ מקורות היהדות, עמוד 179 (בדברו על חוקת העובד):

כל עובד יקרא עבד. אין במקרא שם מיוחד לעבד ולעובד. "עבד" הוא שמו של כל המכור והנמכר לאדוניו, וכן שמו של ירא אלוקים ושל עובד אלוקים והוא שמו של המשיח הנקרא: עבד ה'. ולפי זה מתאימה כל חוקת העבדים התאמה גמורה לאהבת הזולת של אמונת היחוד. אין העבד יכול ליהפך לעולם לקנין (לחפץ - MANCIPIUM), עליו להשאר תמיד אישיות ואדם.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר