גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

"לא יעבוד בו עבודת עבד"

ג.

"כשכיר כתושב..." - שאלות ברש"י

ד.

"יהיה עמך"

ה.

"כי עבדי הם...לא ימכרו ממכרת עבד"

פרשת בהר - בחקותי
שנת תש"י

עבד עברי

ויקרא פרק כה, פסוקים לט - מג

השווה לגיליוננו גם גיליון ראה תש"ט העוסק אף הוא בדיני עבד עברי.

א.  שאלה כללית

הכלל הגדול והנמקת כל דיני עבדים "כי עבדי הם" (פסוק מ"ב) וכן "כי לי בני ישראל עבדים" (נ"ה) – למה נאמרו רק כאן ולא הוזכרו כלל בפרשת משפטים בדיני עבד עברי (שמות כ"א א-ו)?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר