גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מטפורת "רוכב שמים"

ב.

ברכת "וישכון בטח בדד" - שאלות ברש"י

ג.

בביאור "אשריך ישראל" וכו'

ד.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת וזאת הברכה
שנת תשכ"ו

הברכה לכלל ישראל

דברים פרק לג, פסוקים כו - כט

א.  מטפורת "רוכב שמים"

פסוק כ"ו

"אֵין כָּאֵל יְשֻׁרוּן רֹכֵב שָׁמַיִם בְּעֶזְרֶךָ וּבְגַאֲוָתוֹ שְׁחָקִים"

אברבנאל:

דע נא וראה, כי אין כאלוה יתברך, כי אין כמוהו להטיב להולכים לפניו באמת, לפי שכבר ימצאו לו דברים הפכיים: תכלית המעלה ותכלית השפלות, וזהו "רוכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים". רצונו לומר,: עם היותו גבה גבוה ומניע השמים והשחקים בכל עוז גאותו והיות השמים מעונתו, - הוא בעזרך... וכל זה להורות שרוממותו לא תמנע ממנו השגחתו בפרטים, כי הוא עם כל גודל גאותו והיותו רוכב שמים ומניען, הוא בעזרך...
ואמר "ובגאותו שחקים" הוא כזה הענין בעצמו והוא קשור עם מה שאחריו. אמר: "ובגאותו שחקים מעונה אלוקי קדם" – רצונו לומר, ובהיות גאותו ורוממותו השחקים מעון לא-לוה הקדמון, שאין קדמון זולתו, ומתחת השחקים "זרועות עולם" – המלכים והעמים בארצותם לגוייהם, שהעליונים מושלים בהם, - הנה עם כל זה הוא תהילתך והוא א-לוהיך, ישגיח בעניני מלחמתך "ויגרש מפני אויב" – שהוא סיחון ועוג שכבר גירשתם, "ויאמר: השמד" – רצונו לומר, ואמר להשמיד את כל שאר המלכים אשר בארץ...

ר' יצחק עראמה, עקדת יצחק:

עד כאן דיבר להם דרך פרט, ואחר חזר וכללם כבתחילה ואמר "אין כא-ל ישורון רוכב שמים": אחר שיעד להם הטובות הזמניות מאיתו יתברך איש איש כפי נחלתו, אמר: אחר שידעת זה, ישורון, תודה שאין כא-ל שייטיב לקוויו על זה האופן.
ואמר "רוכב שמים בעזרך" לבשר להם, כי לא לעתים רחוקים הוא ניבא, כענין שניבא בלעם שאמר (במדבר כ"ד י"ז) "אראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב"; כי הנה ה' רוכב על השמים היותר קלים במרוצתם לעזרך ולא יאחר רכבו לבוא בארץ ההיא ולכבשה לפניך, "ובגאותו שחקים" – כי הם השמים העליונים מהירי התנועה מכולם...

1.

היכן מצינו בנביאים רעיון זה שמצאו אברבנאל בפסוקנו?

2.

מה ההבדל בין אברבנאל לבין עראמה בפירוש המטפורי של "רוכב שמים"?

3.

למי מהם יש להביא עד מישעיה י"ט א', מתהלים י"ח י"א, ומתהלים ס"ח ב', ס"ח ל"ד, ק"ד ג'?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר