גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חלוקת עשר המכות

ב.

שש המכות הראשונות

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"והפליתי ביום ההוא..."

ה.

"גם בפעם הזאת"

פרשת וארא
שנת תש"ה

המכות הראשונות

שמות פרק ז

הערה:   לפרק ז' פסוק ג': "ואני אקשה את לב פרעה" ולשאלה הכרוכה בו עיין

גיליונות וארא תש"ב, וארא תש"ד.

עצה טובה לקוראי גרמנית להבנת פרשתנו, קרא: B. Jacob, Gott u. Pharao, Monatsohr

            F. Geach, u. Wissenschaft d. Judentume            1924 S.118 ff. 202 ff. 268 ff.

 

א.  חלוקת עשר המכות

רב המפרשים מחלקים את עשר המכות לשלוש (או ארבע) קבוצות:

דם-צפרדע-כנים; ערוב-דבר-שחין; ברד-ארבה-חושך; בכורות.

(ר' יהודה היה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב).

התוכל למצוא מהו המיוחד לכל קבוצה, ומבדילהּ מחברותיה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר