גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות בדברי חזקוני

ב.

"וישלח משה מלאכים"

ג.

שאלה כללית

ד.

"אל מלך אדום"

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת חוקת
שנת תש"ה

ישראל ואדום

במדבר פרק כ, פסוקים יד - כא

הערה: גיליון זה הוא המשך גיליון חקת תש"ד, העוסק אף הוא בפרטים אחדים שבפרשתנו. עיין שם!

א.  שאלות בדברי חזקוני

לפרשתנו מקדים חזקוני:

"וישלח משה מלאכים... ויש כאן כמה דברים עניינים, שהם עניים כאן עשירים בפרשת דברים".

דבריו אלה נאמרו על סמך הכלל בגמרא ירושלמי ראש השנה פרק ג' הלכה ה':

"דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר".

1.

הסבר את כוונת דברי חזקוני למקומנו.

2.

הבא דוגמאות לכלל הנאמר בירושלמי ממקומות אחרים בתורה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר