גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלת מבנה

ב.

"והן לא יאמינו לי"

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת שמות
שנת תש"ז

ההתגלות בסנה

שמות פרקים ג - ד

גיליון זה הוא השלמת גיליון שמות תש"ד, שעסק בחלק הראשון של פרק ג'.

עצה טובה: להבנת פרקנו קרא: Benno Jacob, Mose am Dornbush, Monatsdchrift und Wissenschaft d. Judent. 1922

 

א.  שאלת מבנה

בֶּנו יעקב, בהערה במאמרו המוזכר מחלק את כל השיחה בין ה' ובין משה רבנו לשישה חלקים:

1) ג', ד'-י'

2) ג', י"א-י"ב

3) ג', י"ג-כ"ב

4) ד', א'-ט'

5) ד', י'-י"ב

6) ד', י"ג-י"ז

הסבר את החלוקה הזאת!

מה בין חלקי השיחה השונים, בייחוד בין 1 לבין 5 ובין החלקים 2 - 5 הראשונים לבין האחרון?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר