גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית בסמיכות הפסוקים

ב.

"...תשמטנה ונטשתה..."

ג.

טעם לשון נוכח

ד.

"ושש שנים תזרע את ארצך"

ה.

"רגל"-"פעם"

ו.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת משפטים
שנת תש"ל

שנת שמיטה

שמות פרק כג, פסוקים י - יט

גיליוננו הוא המשכו של גיליון משפטים תשכ"ט.
עיין שם וצרפהו לגיליוננו.

א.  שאלה כללית בסמיכות הפסוקים

לפי קאסוטו מקושרות הפרשיות בתורה לעתים לא בקשר ענייני כי אם בקשר אסוציאטיבי של מלים או ביטויים.

מהו לפי זה הקשר בין הפסוקים י'-י"א-י"ב לפסוקים הקודמים להם?

ועיין עלון ההדרכה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר