גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

אפיון השופטים

ג.

"אנשים חכמים וידועים"

ד.

"לא תכירו פנים במשפט"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת דברים
שנת תשי"ב

השופטים

דברים פרק א, פסוקים ט - יח

א.  שאלות מבנה

1.

לדעת ר' דוד הופמן, בפירושו לדברים (עמוד 3, Das Buch Deuteronomium) נאמר תכנו העיקרי של פרק א' בפסוקים ו'–ח' ובפסוקים י"ט עד פרק ב', א'. הפסוקים ט'–י"ח (שבהם עוסק גיליוננו) אינם אלא מאמר מוסגר.

הסבר, מדוע יש לראות את פרשתנו כמאמר מוסגר, ומה הקשר בין עניינו של מאמר מוסגר זה לבין עניינו של כל הפרק.

2.

הסבר, מה מקום הברכה שמברך משה את ישראל (פסוק י"א) בין הפסוקים האלה, ובין דברי משה שלא יוכל לשאת טרחם (פסוק ט' ופסוק י"ב)?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר