גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלת מבנה

ב.

שאלת סגנון

ג.

שאלת תוכן

ד.

שאלת סגנון

ה.

"כי שם ה' אקרא"

פרשת האזינו
שנת תש"ז

השירה

דברים פרק לב

א.  שאלת מבנה

בגיליון האזינו שנת תש"ו שאלה א' הובאה חלוקת השירה על ידי מאמרו של Rosenthal, Die Versgliederung in  "האזינו", (נדפס בישורון ב, ברלין 1915), שעל פיו מתחלקת השירה לשלושה חלקים עיקריים, שכל אחד מהם מתחלק לארבעה בתים בן שלושה פסוקים כל אחד. עיין שם!

להלן מובאות שתי חלוקות אחרות: חלוקת האברבנאל וחלוקת התרגום של בובר-רוזנצווייג, ואלה הן:

אברבנאל

 בובר-רוזנצווייג

 

א) א'-ה'

ב) ו'-י"ד

ג) ט"ו-י"ח

ד) י"ט-כ"ה

ה) כ"ו-ל"ג

ו) ל"ד-מ"ג   

 

1. א'-ב'

2. ג'-ד'   

3. ה'-ו'   

4. ז' 

5. ח'-ט'

6. י'-י"ב

7. י"ג-י"ד

8. ט"ו-י"ח

9. י"ט-כ"ב

10. כ"ג-כ"ה

11. כ"ו-ל"א

12. ל"ב-ל"ה

13.ל"ו-ל"ח

14. ל"ט

15. מ'-מ"ב

16. מ"ג

השווה את שתי החלוקות האלה לחלוקה המובאת בגיליון תש"ו.

הסבר את ההבדל העיקרי בין שלושתן.

איזו מהן נראית לך כמתאימה ביותר, ומדוע?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר