גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

השוואת פסוקים

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"...צעקה גדולה..."

ה.

שאלות לשון וסגנון

פרשת תולדות
שנת תש"ט

התחפשות יעקב לעשו

בראשית פרק כז

לפרק זה עיין גם גיליון תולדות תש"ד.

 

א.  שאלות כלליות

1.

לדעת כמה מן המפרשים, "לא היה כל העניין לפי רוחו של יעקב", ועשה מה שעשה רק כדי לשמור מצות אמו, והיה רצוי לו בעומק לבו שייוודע הדבר ליצחק בעוד זמן, ויברך אביו את מי שיש בדעתו לברך.

התוכל למצוא ראיה לדעה זו מלשון הפסוקים י"א-י"ז ובפרט בפסוק י"ב?

2.

רד"ק:

ידע יצחק כי צריך עשו לברכתו, כי לא היה איש הגון וטוב, אבל יעקב לא היה צריך לברכה, כי ידע יצחק, כי ברכת אברהם לו תהיה, וברית קיום הזרע המיוחד לבניו לו יהיו, ובניו ירשו הארץ.

א.

מה התמיהה בפרקנו שרצה לתרץ בדבריו?

ב.

במה שונה רד"ק כאן מדרך שאר המפרשים?

ג.

מניין ראיה בפרקנו לדבריו המסומנים בקו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר