גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

הערכת יוסף

ג.

"...בשנה השנית"

ד.

"ולחם אין..."

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויגש
שנת תש"ט

יוסף כמנהיג

בראשית פרק מז, פסוקים יב - כז

הערה: למהות תיקוני יוסף במצרים עיין גיליון ויגש תש"ח!

א.  שאלה כללית

החוקר בנו יעקב, בספרו Genesis מעיר לפרקנו:

"עד כמה אין סדרי מצרים ומשפטיה נראים בעיני התורה טובים ונכוחים, ולהיפך, עד כמה הם בעיניה מחוסרי תבונה, את זאת היא מדגישה על ידי לעגה השנון, המוצא את ביטויו בדברה על הכהנים".

הסבר מהי האירוניה שבפסוק כ"ב!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר