גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

תגובת יעקב

ב.

שאלות בדברי רמב"ן

ג.

"אחלקם ביעקב..."

ד.

"...אל תבוא נפשי"

פרשת ויחי
שנת תש"ט

שמעון ולוי

בראשית פרק מט, פסוקים ה - ז

גיליון זה הוא המשך גיליון ויחי תש"ח, שעסק אף הוא בברכת שמעון ולוי. עיין שם וצרפהו לגיליוננו.

 

א.  תגובת יעקב

השווה את תגובת יעקב למעשה שמעון ולוי במקומנו לתגובתו בפרק ל"ד.

מה ההבדל העקרוני בין תגובותיו פה ושם, ומהי סיבת השינוי?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר