גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלת אברבנאל

ב.

"יראו"

ג.

"וינסו...עשר פעמים"

ד.

"וכל מנאצי..."

ה.

"ועבדי כלב"

ו.

"רוח אחרת"

פרשת שלח לך
שנת תש"ט

דברי ה'

במדבר פרק יד

גיליון זה הוא המשך ומילואים לגיליון שלח תש"ד, שעסק אף הוא בחציו השני של פרק י"ד.

עיין שם וצרפו לשאלותינו כאן!

א.  שאלת אברבנאל

השווה את דיבור ה' בפסוקים כ"א-כ"ה לדיבורו השני בפסוקים כ"ו-ל"ה!

אברבנאל, שואל:

מה יהיה החידוש שנתחדש למשה בדיבור זה (כ"ו-ל"ה), כי גזרת מתי מדבר כבר נזכרה בפרשה של מעלה (כ"א-כ"ה), שנאמר שם "אם יראה איש באנשים האלה..." ולמה בא אם כן דיבור אחר עליו?

נסה לענות לשאלתו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר