גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

שאלות מבנה וסגנון

ג.

"נאום בלעם בנו בער..."

ד.

"אהליך" "משכנותיך"

ה.

"אל מוציאו ממצרים..."

ו.

מדברי המדרש

ז.

שאלות בדברי ראב"ע

פרשת בלק
שנת תש"ט

המשל השלישי

במדבר פרק כד, פסוקים ג - ט

עיין ההכנות לנאום השלישי בגיליון בלק תש"ז!

א.  שאלה כללית

החוקר מ"מ קליש, בספרו Prophecies of Balaam כותב כהקדמה לנאומו השלישי של בלעם (Bible Studies I):

אפשר לראות בנאום השלישי של בלעם את איחוד שני המשלים הקודמים וסיכומם. 

הסבר במה מאחד נאומו זה בתוכו את רעיונותיהם של שני קודמיו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר