גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

כפילות קרבנות הנשיאים

ב.

הנוגשים והשוטרים - שאלות ברש"י

ג.

אופיים של הנשיאים

ד.

הדיוק במילה "הם" - שאלות ברש"י

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת נשא
שנת תשכ"ז

קרבן הנשיאים

במדבר פרק ז

א.  כפילות קרבנות הנשיאים

אברבנאל, מקשה לפרקנו:

למה זכר הכתוב כאן קרבן כל אחד מהנשיאים בפרטיות הענינים, בהיות קרבנותיהם שוים מבלי חילוף כלל, והיה די כשיאמר בראשון מהם: "זה קרבן נחשון בן עמינדב" דרך משל ואחר כך דבר יום ביומו, וכן הקריב פלוני ביום פלוני, לא שיכתוב דבר אחד י"ב פעמים, שהוא כפל מופלג ודבר זר?

 

התוכל לענות לשאלה זו (שכבר תמהו בה ראשונים ואחרונים)?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר