גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

"סלחתי, ואולם" (1)

ג.

"סלחתי, ואולם" (2)

ד.

שאלות בדברי ספורנו

ה.

דיברה תורה לשון הבאי

ו.

הטעמת רשימה

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שלח לך
שנת תשכ"ז

עונשם של ישראל

במדבר פרק יד, פסוקים כ - לו

גיליון זה הוא המשכו של גיליון שלח תשכ"ב. עיין שם וצרפהו לגיליוננו.

א.  שאלה כללית

לפסוקים כ"ז – ל"ד מקשה אברבנאל:

מה יהיה החידוש שנתחדש למשה בדיבור הזה, כי גזרת מתי מדבר כבר נזכר בפרשה של מעלה (= פסוקים כ' – כ"ה), שנאמר "אם יראה איש באנשים האלה", למה בא אם כן דיבור אחר עליו?    

1.

ישב קושיתו!

2.

מדבריו נראה (מה שאפשר לראות גם ממקומות אחרים) שהיה כותב פירושו

מבלי היות ספר החמש פתוח לפניו, אלא בהישענו על בקיאותו.

מניין שכך הוא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר