גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השוואת דברי בלעם

ב.

תגובותיו של בלעם לדברי בלק

ג.

מילת "ברח"

ד.

נבואת "לכה איעצך"

ה.

בלעם - נביא הגויים

פרשת בלק
שנת תש"כ

בלק ובלעם

במדבר פרק כד, פסוקים י - יח

א.  השוואת דברי בלעם

אברבנאל, מקשה:

למה בשתי הנבואות הראשונות (כ"ג ז'-י'; כ"ג י"ח-כ"ד) לא ביאר בהם בלעם לא שמו ולא שם אביו ולא שהוא נביא, אמנם בשתי הנבואות האחרונות (כ"ד ג'-ט'; כ"ד ט"ו-כ"ד) אמר בכל אחת מהן "נאום בלעם בנו בעור, נאום שומע אמרי אל..." וההודעה הזאת היתה יותר ראויה בתחילה מאשר בסוף?

1.

נסה לענות לשאלתו זו.

2.

מה ההבדל בין "הקדמה" זו למשל שלישי לבין הקדמה זו במשל הרביעי, ומהי סיבת ההבדל הזה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר