גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

"קול א-להים מתהלך"

ג.

ביאור מילת "איכּה"

ד.

"האדם היה כאחד ממנו"

פרשת בראשית
שנת תש"ד

החטא

בראשית פרק ג

שאלון זה הוא המשך שאלון בראשית תש"ג, שעסק בפסוקים הראשונים של פרקנו ובמהותו של "הנחש" ומובנו של "עץ הדעת". עיין שם!

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1.

פסוק ג'

ד"ה ולא תגעו בו: הוסיפה על הציווי לפיכך באה לידי גרעון. הוא שנאמר (משלי ל') אל תוסף על דבריו.

יש ממפרשי רש"י המקשים: למה הביא פסוק ממשלי (ל' ו') כראיה לדבריו ולא הביא את דברי התורה דברים ד' ב'?

ענה לשאלתם!

2.

פסוק ד'

ד"ה לא מות תמותון: דחפה עד שנגעה בו. אמר לה: כשם שאין מיתה בנגיעה כך אין מיתה באכילה (ב"ר).

מה ראה רש"י להביא דברי המדרש הזה?

וראה הכלל שלו בבחירת המדרשים פסוק ה':

ד"ה וישמעו: יש מדרשי אגדה רבים וכבר סדרום רבותינו על מכונם בב"ר ובשאר מדרשות. ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המישבת דברי המקרא דבר דבור על אופניו.

3.

פסוק ו'

ד"ה ותרא: ראתה דבריו של נחש והנאו לה והאמינתו (ב"ר).

מה קשה לו?

דברי רש"י אלה לקוחים מבראשית רבה פרשה י"ט "ראתה דבריו של נחש". מה ראה רש"י להוסיף עוד: "והנאו לה והאמינה לו".

4.

פסוק ו'

ד"ה כי טוב העץ: להיות כאלהים.

מניין לו?

5.

פסוק ז'

ד"ה ותפחקנה: לענין החכמה דיבר הכתוב ולא לענין ראיה ממש. וסוף המקרא מוכיח.

למה לא פירש רש"י כך גם בפרק כ"א פסוק י"ט ויפקח אלוקים את עיניה? (ועיין מורה נבוכים מאמר א' בסוף פרק ב' על פסוקנו ועל הפסוק ההוא, והועתקו דבריו בשאלון וירא תש"ג, עיין שם).

6.

פסוק י"א

ד"ה מי הגיד לך: מאין לך לדעת מה בושת יש בעומד ערום.

ולמה לא פירש כמשמעו?

7.

פסוק י"ב

ד"ה אשר נתת עמדי: (ע"ז ה) כאן כפר בטובה.

מה קשה לו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר