גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מעשר שני

ב.

בטעם המצווה

ג.

סמיכות הפרשות

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

תירוצו של העשיר

ו.

"המקום אשר יבחר ה'"

פרשת ראה
שנת תש"כ

מעשר שני

דברים פרק יד, פסוקים כב - כז

א.  מעשר שני

הרמב"ן, פותח דבריו על פסוקינו ד"ה עשר תעשר, במילים:

גם זו מצוה שיבאר, כי אמר (ויקרא כ"ז ל') "וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לה' הוא קדש לה'". ואמר (שם ל"א) "ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמשיתו יוסף עליו".           

1.

הסבר, מהן ההוכחות שגם פסוקנו מדבר באותו מעשר שבו מדבר הפסוק ההוא?

2.

מעשר שני שבו מדברים פסוקינו מוזכר בעוד מקום בפרשת ראה. מצא את המקום והוכח שהכוונה למעשר שני דווקא!

3.

כמה חוקרים תמהו על כך, שלא מוזכר מעשר ראשון (=מעשר לוי) בספר דברים.

לדעת ר' דוד הופמן (בפירוש לספר דברים) יש בפרשיות עקב-ראה רמז גם למעשר ראשון. היכן?

4.

התוכל למצוא סיבה לכך, למה לא הוזכר מעשר שני באמנה שכרתו עולי בבל בנחמיה פרק י' פסוקים ל"ו-ל"ז?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר