גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

מדוע פתח משה בתוכחה

ג.

ניסוח הפסוק "ובשלוח ה'"

ד.

"ממרים הייתם עם ה'" (1)

ה.

"ממרים הייתם עם ה'" (2)

ו.

בביאור פירוט תפילת משה

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת עקב
שנת תשכ"ז

נאום התוכחה של משה

דברים פרק ט, פסוקים ח - כט

המשך גליון עקב תשכ"ו

א.  שאלות מבנה

1. האלשיך, מקשה:

מהו התוכחה הלזה (כך!) פה, כי הוא בלתי מתייחס אל הקודם, וטוב טוב היה לאמר בפרשת "אלה הדברים" אצל כל שאר התוכחות האמורות שם?

2. אברבנאל, מקשה:

הספק העשירי הוא באמרו (ט' כ"ב) "ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה" והוא כי אם היה מספר עוונתיהם בעניין העגל, למה לא השלים סיפורו ואחר כך יזכור עונות תבערה ומסה וקברות התאוה וחזר אחר כך לסיפור העגל עצמו?

ישב קושיתם!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר