גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

כתיבה דרך ההקבלה

ב.

זבולון

ג.

יששכר

ד.

דן

ה.

גד

ו.

נפתלי

ז.

יוסף

פרשת ויחי
שנת תש"ג

השבטים

בראשית פרק מט, פסוקים יג - כט

הערה: גיליון זה הוא המשך גיליון ויחי תש"ב אשר עסק בחלק הראשון של פרקנו פסוקים א'-י"ג.
בשביל אלה שלא למדו על פי הגיליון בשנה שעברה, מועתקת בזה שאלה אחת מן הגיליון ההוא, הנוגעת בסגנון בכללו.

א.  כתיבה דרך ההקבלה

הפרק הזה כרוב המקומות הפיוטיים בכתבי הקודש – פסוקיו בנויים בדרך ההקבלה (כפל העניין במילים שונות).

1.

העתק את הפסוקים שבפרק זה שיש בהם הקבלה, באופן שחלקי הפסוק המקבילים יהיו כתובים זה מתחת לזה.

דוגמא: אסרי לגפן עירה

            ולשרקה בני אתונו

2.

מהי שיטתו של ראב"ע ומהי שיטתו של המלבי"ם בפירוש המקומות המקבילים?

עיין ראב"ע, פסוק ג':

ד"ה יתר שאת: ראוי היית ליתרון על הכל שתהיה נישא. ויתר עז: כפול, בטעם כדרך כל הנבואות ופירוש עז תקיף.

רשב"ם, פסוק ג':

דיבור אחד הוא. דרך המקראות לכפול את דבריהם כחי כמו חילי חילי ממוני. וגם אוני ממוני הוא כדכתיב מצאתי און לי וידיו תשבנה אונו כלומר כבודי אתה ומתוך כך חילי וראשית ממוני יתר על אחיך היה לך לשאת ויתר עז היה לך למלוך על אחיך אבל פחיזה ובהלה היה לך כמים הנשפכין לכן אל תותר לא הבכורה ולא המלכות.

ראב"ע, פסוק ו':

ד"ה בסודם אל תבוא נפשי: אמר ר' משה הכהן ז"ל כי כבודי כמו נפשי. ורבים בספר תהילות כמוהו. ויפה פירש כי הטעם הוא כפול כדרך הנבואות שאל אביך (דברים ל"ב ז') מה אקוב (במדבר כ"ג ח'). והנה בסודם כמו בקהלם. ותבא כמו תחד. ונפשי כמו כבודי...

פסוק ז':

ד"ה ועברתם: כפול הטעם וכן אחלקם ואפיצם. והטעם שהם אלה ראויים שיפרדו ולא יתחברו יחדיו והנה מצאנו כי גורל שמעון נפל בתוך נחלת בני יהודה. והנה הוא ברשות אחר. וגם עריו לא היו דבקים זו לזו. רק מפוזרות בינות גורל יהודה. גם כן לוי שהיו לו שמונה וארבעים עיר והן מפוזרות בינות השבטים.

פסוק י"א:

ד"ה ולשרקה: כפול כי היא כגפן ועיר כאתון גם כן ובדם ענבים סותה ויש אומרים שהוא כמו כסותו.

מלבי"ם, פסוק ג':

מצד שבכור אתה יש לך "יתר שאת" – התנשאות, שאתה ראשית אוני יש לך "יתר עז" – כוח הגוף.

פסוק ו':

בסודםתגלה שהיה הדבר סוד אצלם (יענו את שכם במרמה) לא היה על פי עצתי ואחר כך בקהלם – כאשר נקהלו ויבואו על העיר בטח ויהרגו את כל זכר שאמרו שעשו זה להציל כבודי ("הכוונה יעשה...") לא היה זה לי לכבוד.

פסוק ז':

ארור אפם... ויש הבדל בין אף ובין עברה, שאף הוא שקוצף על מי שחטא כנגדו, ועברה אם על ידי זה שולח את חרונו גם על מי שלא חטא עד שעובר הגבול. ונגד שכם בן חמור היה אף ונגד אנשי שכם היה עברה.

מה יש לאמר לזכותה של כל אחת מהשיטות?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר