גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות במפרשים

ב.

התמידין

ג.

מסירות הנפש של העם

ד.

בטעם מזבח הקטורת

ה.

בטעם כלי המשכן

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת תצוה
שנת תש"ג

המזבח

שמות פרק כט, לח - פרק ל, י

 

א.  שאלות במפרשים

1.

ראב"ע, פסוק ל"ח:

ד"ה וזה: הטעם זה הקרבן. וכן זה יתנו (להלן ל' י"ג) זה השיעור. וכן וזה אשר תעשה אותם (בראשית ו' ט"ו). משה יעשה ככה שבעת ימי המלואים, ואחר כן אהרן ובניו.

מה קשה לראב"ע? (שתי קושיות).

2.

רש"י, פסוק מ"ב:

ד"ה תמיד: מיום אל יום, ולא יפסיק יום בינתים.

מה קשה לרש"י?

3.

רש"י, פסוק מ"ו:

ד"ה לשכני: על מנת לשכון אני בתוכם.

מה קשה לרש"י?

4.

ראב"ע, פסוק מ"ו:

ד"ה וידעו: הטעם אז ידעו כי לא הוצאתי אותם ממצרים רק בעבור שיעשו לי משכן ושכנתי בתוכם. וזהו תעבדון את האלהים על ההר הזה.

מה קשה לראב"ע? היכן מצינו רעיון זה עוד בתורה?

5.

רש"י, פרק ל' פסוק ג':

ד"ה והיה: מעשה הטבעות האלה.

מה קשה לרש"י?הבא דוגמאות לכך!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר