גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השירה - מבנה ורעיון

ב.

"האזינו השמים... והארץ"

ג.

"כפל העניין" בשירה

ד.

"כי שם ה' אקרא"

ה.

"הצור תמים פעלו"

ו.

בין "נבל" ובין "לא חכם"

ז.

פירוש המילות ע"פ רש"י

ח.

"אשביתה מאנוש זכרם"

פרשת האזינו
שנת תש"ג

חלקה הראשון של השירה

דברים פרק לב

גיליון זה הוא השלמה לגיליון האזינו תש"ב שעסק אף הוא בחלק הראשון של השירה (בייחוד בפסוקים ה',ז',י') מפאת הקושי המיוחד של הפרשה מתעסק הגיליון גם השנה באותו החלק ואף חוזר על שתי שאלות של אשתקד (הראשונה והאחרונה).
מאותה הסיבה גם מרובות בו השאלות העוסקות בהבנה המילולית ובלשון השירה.

א.  השירה - מבנה ורעיון

1.

נסה לחלק את השירה לפסקאות, וקרא בשם לכל אחת מהן!

2.

מהו הרעיון הכללי של השירה? נסה לנסחו בקיצור, במשפט אחד או שניים.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר