גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"והרים את הדשן"

ב.

שינוי בגדים

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת צו
שנת תשל"א

כהן

ויקרא פרק ו, פסוקים א - ו

א.  "והרים את הדשן"

פסוק ג'

"וְהֵרִים אֶת הַדֶּשֶׁן"

ירושלמי שבת פרק ב' ח"ג:

אמר רבי לוי: כתיב "ולבש הכהן מִדו בד והרים את הדשן" (ויקרא ו) אלא שאין גדולה בפלטין של מלך.

הסבר את הרעיון הכלול בדברים אלה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר