גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית לתפילת משה

ב.

שאלות סגנון

ג.

רעיונה העיקרי של תפילת משה

ד.

השוואת מפרשים

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת שלח לך
שנת תשל"א

תפילת משה

במדבר פרק יד

א.  שאלה כללית לתפילת משה

השווה את תפילת משה כאן פרק י"ד פסוקים י"ג–י"ט לתפילת משה אחרי מעשה העגל שמות פרק ל"ב פסוקים י"א-י"ג.

1.

הסבר מה המשותף לשתי תפילות אלה, ומה השונה?

2.

נסה להסביר את השוני שבדברי הבקשה מתוך השוני שבאופי החטא של ישראל שם ופה!

 

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר