גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

שאלות כלליות

ג.

שאלות בדברי רשב"ם

ד.

מדברי המדרש

ה.

שאלות בראב"ע

ו.

שאלות במפרשים

פרשת בלק
שנת תשל"א

המשל השני

במדבר פרק כג, פסוקים יד - כד

הערה: להשוואה בין שלושת המשלים הראשונים עיין גיליון בלק תשט"ז, למשל השני עיין גם גיליון תשכ"ו.

א.  שאלה כללית

החוקר מ.מ. קאליש, בספרו (באנגלית) "נבואות בלק" (לונדון 1877) מקדים למשל השני:

"המשל השני הוא ניגוד גמור למשל הראשון, הראשון, כל רוחו – שלום, השני - מלחמה. הראשון מתאר בעלות שקטה, השני – מאבק קשה... "

והוא הולך ומונה צמדי ניגודים בין שני המשלים.

1.

מה הם הניגודים הנראים לך בין שני המשלים. הוכח דבריו מתוך פסוקי המשלים.

2.

מה ההבדל בהתייחסות לבלק בשני המשלים.

3.

לפי קאליש, לא רק מבהיל בלעם את בלק בתיאור גדולת ישראל וגבורתו, אלא גם מלמדו לקח בהראותו מה בין ישראל לבין בלק, ובמה זכו לגדולתם וגבורתם.

היכן נרמז כל זה בפסוקים?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר