גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות במפרשים

ב.

שאלות בדברי מנחה בלולה

ג.

שאלת אברבנאל

ד.

שאלות בדברי האלשיך הקדוש

ה.

שאלות כלליות

ו.

שאלות כלליות

פרשת ויחי
שנת תשל"א

מות יעקב

בראשית פרק מט, כט-לג - פרק נ

א.  שאלות במפרשים

פרק מ"ט פסוקים כ"ט-ל"ג

"וַיְצַו אוֹתָם וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אֲנִי נֶאֱסָף אֶל עַמִּי
קִבְרוּ אֹתִי אֶל אֲבֹתָי אֶל הַמְּעָרָה אֲשֶׁר..."

1.

רש"י:

ד"ה אל אבותי: עם אבותי.

ר' אליהו מזרחי:

כי מילת "אל" אינה נופלת רק להולכים זה אל זה, (שמות י') "בוא אל פרעה", (יהושע ב') "האנשים אשר באו אליך", (בראשית ל"ב) "באנו אל אחיך", ולפעמים יבוא "אל" במקום "עם".

א.

הסבר למה לא אמרה התורה "עם אבותי"?

ב.

איך יש לפרש את "אל" השני בפסוקנו – "אל המערה"?

ג.

למה לא פירש רש"י גם "אל" זה?

2.

רמב"ן:

ד"ה בטעם שמה קברו את יצחק: ... והזכיר להם בצוואתו המערה והנקברים בה לגודל המקום, כדי שיזדרזו לקברו שם. ואמר (ל') "אשר קנה אברהם... לאחוזת קבר, להודיע כי אברהם ציוה שיהיה המקום ההוא בית הקברות להם...

מנחה בלולה:

ד"ה אשר קנה: להיות כי זה שבע עשרה שנה עזבו נחלתם, נתיירא יעקב שיקרה להם כמו שקרה לשונמית, לכן טרם מותו הראה להם כל זכויותיו, וזהו שאמר "שמה קברו את אברהם" – הרי טענה וחזקה עמה.

ד"ה שמה קברו את יצחק: אם יבואו בני ישמעאל לערער

ד"ה ושמה קברתי את לאה: אם יבואו בני עשו לערער

ד"ה מאת בני חת: היא טענה אם יבואו עם הארץ לערער

א.

מה ההבדל בין תפישת הרמב"ן לתפישת בעל מנחה בלולה?

ב.

התוכל להביא מלשון הפסוקים ראיה לאחד מהם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר