גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

שאלות כלליות

ג.

שאלות במפרשים

פרשת בשלח
שנת תשל"א

תלונת ישראל

שמות פרק טז, פסוקים ד - יב

א.  שאלה כללית

אברבנאל, שואל:

אם היה שישראל דיברו שלא כהוגן באלוקים ובמשה באומרם (פסוק ג') "מי יתן מותנו ביד ה' בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר באוכלנו לחם לשובע כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב" - למה לא נענשו עליו, כמו שנענשו בקברות התאווה (במדבר י"א), שאמרו כדומה למאמרים האלה?

ויש עוד להקשות:
ולמה ניתן להם מבוקשם ובעין טובה ובמשך ארבעים שנה יום יום?       

ענה לשאלה זו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר