גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם מזבח הקטורת

ב.

משמעות חדשה למילה "מזבח"

ג.

מזבח הקטורת הוזכר בנפרד

ד.

שאלות בדברי ראב"ע

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

ו.

בטעם כלי המשכן

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת תצוה
שנת תשכ"ב

מזבח הזהב

שמות פרק ל, פסוקים א - י

 

א.  בטעם מזבח הקטורת

בטעם מזבח הקטורת נאמרו דעות שונות.

השווה:

רמב"ם, מורה נבוכים ג' מ"ה:

...וכאשר היו שוחטין במקום המקודש בהמות רבות בכל יום ומחתכין בו בשר ורוחצין בו הקרב והכרעים אין ספק שאילו היו מניחין אותו על זה הענין היה ריחו כריח מקומות הבשר. מפני זה ציוה בו להקטיר הקטרת ב' פעמים ביום להיטיב ריחו וריח העובד בו... וזה גם כן ממה שמעמיד יראת המקדש. אבל אם לא היה לו ריח טוב, כל שכן אם היה לו שכנגדו, היה מביא בלב האדם הפך ההגדלה, כי הנפש תתרחב מאד לריח הטוב ותטה אליו ותתרחק מן הריח הרע ותברח ממנו.

אברבנאל:

...והיו בהיכל ג' כלים: השולחן, המנורה ומזבח הקטורת, לרמז ששומר התורה והמצוות (הארון) ג' מיני שכר יושפעו עליו מאת בעל החסד והרחמים. האחד השכר הגופני: העושר והכבוד, ולזה היה רומז השולחן... והשכר הב' הוא החכמה והמדע... והמנורה היתה רומזת לזה... והשכר הג' הנמשך משמירת התורה הוא השארות הנפש הבא לאדם אחר המות לאור באור החיים.. ולרמז זה היה מזבח הקטורת בהיכל שהיה עניינו העלות העשן למעלה רמז לנפש הצדיק העולה למעלה... והיות השכר הזה יותר יקר ועליון היה הכהן הגדול ביום הצום הנבחר בהכנסו לקודש הקדשים מוליך שם הקטורת ומניח לפני הארון והכרובים כאומר: "שובי נפשי למנוחיכי".

הסבר מהו ההבדל העקרוני בין שני טעמים אלה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר