גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מי נקראו כהנים

ב.

גדר "לא תסור" (1)

ג.

גדר "לא תסור" (2)

ד.

שאלות בטעמי המקרא

ה.

שאלות בטעמי המקרא

ו.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת שופטים
שנת תשכ"ו

גדרי "לא תסור"

דברים פרק יז, פסוקים ח - יב

א.  מי נקראו כהנים

פסוק ט'

"וּבָאתָ אֶל הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם"

ר' דוד הופמן, בפירושו לדברים:

בספר דברים כאשר עמדו בני ישראל כבר סמוך לכניסתם לארץ, כבר אין המדובר (כשהתורה מתיחסת לכהנים) אל משפחת אהרן, אל בני אהרן, כי אם אל מעמד הכהונה, המכונה בצדק על שם אבי שבטו הראשון לוי, ואהרן עצמו אף הוא נקרא (שמות ד' י"ד) "הלוי" ובשעה שצריך היה לציין בפירוש שנבחר אהרן ע"י ה' לכהונה גדולה, נכתב שמו "על מטה לוי" (במדבר י"ז) למטה אהרן נאמר שם "והנה פרח מטה אהרן לבית לוי". ובזה הוכר שבט לוי כשבט בעל קדושה מיוחדת, ואהרן – רק כנשיא שבט זה הועלה לדרגת כהן.
הנביא מלאכי (פרק ב' ד') מציין את תפקיד הכהונה כברית הקב"ה עם שבט לוי, וכן פותח משה רבנו את ברכת שבט לוי בשבח הכהנים (דברים ל"ג ז').

כנגד איזו תמיהה בפסוקנו אומר ר' דוד הופמן את דבריו אלה, מה הקושיה שרצה לישב כאן?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר