גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

קוצר רוח

ב.

"וידבר משה לפני ה'"

ג.

ישמעני, ישמע אלי

ד.

"ויצום אל בני ישראל"

ה.

"ולא שמעו אל משה"

ו.

שאלות בטעמי המקרא

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וארא
שנת תשכ"ה

מינוי משה

שמות פרק ו, פסוקים ט - יג

עיין גם גיליון תשט"ז וצרפו לגליוננו.

א.  קוצר רוח

פסוק ט'

"וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל מֹשֶׁה מִקֹּצֶר רוּחַ וּמֵעֲבֹדָה קָשָׁה"

רש"י:

ד"ה ולא שמעו אל משה: לא קבלו תנחומין.

ד"ה מקצר רוח: כל מי שהוא מצר, רוחו ונשמתו קצרה ואינו יכול להאריך בנשימתו.

ראב"ע:

ד"ה וידבר ולא שמעו: ולא הטו אוזן לדבריו, כי קצרה רוחם באורך הגלות ובעבודה הקשה שהתחדשה עליהם.

רמב"ן:

ד"ה מקוצר רוח ומעבודה קשה: לא בעבור שלא יאמינו בני ישראל בה' ובנביאו, ורק שלא היטו אזן לדבריו מקוצר רוח, כאדם שתקצר נפשו בעמלו ולא ירצה לחיות רגע בצערו, מדעתו, שירווח לו אחרי כן. וקוצר הרוח הוא פחדם שלא יהרגם פרעה בחרב כאשר אמרו השוטרים למשה, ועבודה קשה הוא הדוחק שהיו הנוגשים אצים בהם, ולא יתנום לשמוע דבר ולחשוב בו.

אברבנאל:

...והן שתי סיבות, הא' "קוצר רוח" שקצרה נפשם בעמלם, והב' בעבודה קשה שהיו עושים, שלא היה להם פנאי אפילו לשמוע בשורות טובות, והיה אם כן הקוצר רוח בנפש, והעבודה הקשה בגוף.

ספורנו:

ד"ה ולא שמעו אל משה: להתבונן בכל זה, בענין שיבטחו בישועת האל יתברך ויחשבה להם לצדקה, כענין באברהם, ולכן לא נתקיים בהם (ו' ח') "ונתתי אותה לכם" אבל נתקיים בבניהם.

ד"ה מקצר רוח: כי לא נאמנה את אל רוחם, ולא נתנו לב להתבונן.

ד"ה ומעבודה קשה: כי לו לא העבודה הקשה היו נותנים לב לדברי משה והיו מבינים מטענותיו, שראוי לבטוח.

1.

מה בין רש"י לראב"ע בפירוש הביטוי "קוצר רוח"?

2.

מהו הקושי הנוסף בפסוקנו (נוסף על קושי הביטוי) שאותו מיישב הרמב"ן?

3.

במה שונה ספורנו מכל קודמיו בפירושו את מגמת הפסוק?

4.

במה שונה ספורנו בתפישתו את היחס שבין "מקוצר רוח" ובין "עבודה קשה" משאר המפרשים?

5.

במדרש הגדול נאמר על פסוקנו: "מכאן שאין אדם נתפש על צערו".

האם אחד מפרשנינו מסכים לתפישה זו, האם אחד מהם מתנגד לה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר