גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שלוש פניות ה' אל משה

ב.

ביאור פניית ה' הראשונה

ג.

הסרת העדי (1)

ד.

הסרת העדי (2)

פרשת כי-תשא
שנת תשכ"ה

לאחר חטא העגל

שמות פרק לב, לג - פרק לג, ה

ועיין גם גיליונות כי תשא תשי"ט, תשכ"ב.

 

א.  שלוש פניות ה' אל משה

לדעת כמה מפרשים יש לראות בשלוש הפניות של ה' אל משה הבאות אחרי תפילת משה השנייה (ל"ב פסוקים ל"א-ל"ב) התקדמות הדרגתית מדין לרחמים.

השווה: דברי ה' בראשונה ל"ב, ל"ג-ל"ד,

          דברי ה' בשנייה ל"ג, א'-ב'-ג',

            דברי ה' בשלישית ל"ג,ה'.

1.

הסבר מהם הסימנים לכך שמידת הרחמים הולכת וגוברת כאן מדיבור לדיבור.

2.

מהו איפוא "הדבר הרע" אשר שמע העם בפסוקים ל"ג, א'-ג'?

(ועיין ראב"ע ד"ה כי לא אעלה בקרבך).

3.

מה הגורם להתגברות מידת הרחמים מלבד תפילת משה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר