גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חוקי מצרים וכנען

ב.

"וחי בהם"

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

בינוני המורה על העתיד

פרשת אחרי מות
שנת תשכ"ה

איסורי עריות

ויקרא פרק יח

השווה גיליונות אחרי מות תשי"ד, תשכ"ב.

א.  חוקי מצרים וכנען

פסוק ג'

"כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ מִצְרַיִם ... לֹא תַעֲשׂוּ וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ כְּנַעַן... לֹא תַעֲשׂוּ"

ספרא קל"ב:

יכול לא יבנו בנינים ולא יטעו נטיעות כמותם? ת"ל: "ובחוקותיהם לא תלכו" – לא אמרתי אלא בחוקים החקוקים להם ולאבותיהם ולאבות אבותיהם.
ומה היו עושים? האיש נושא לאיש והאשה לאשה, האיש נושא אשה ובתה, והאשה נישאת לשנים, לכך נאמר "ובחוקותיהם לא תלכו".

1.

איזו אי הבנה רצה הספרא למנוע?

2.

מה מוסיף סוף הפסוק ("ובחוקותיהם לא תלכו") על תחילת הפסוק, אם ב"מעשה" וב"חוק" הכוונה לאותו הדבר, לעברות על איסורי עריות?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר