גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הקשר בין פסוקי ההפטרה

ב.

"שקר נחלו אבותינו" - שאלות ברש"י

ג.

"היעשה לו אדם אלהים"

ד.

"חטאת יהודה כתובה"

ה.

"כזכור בניהם מזבחותם"

ו.

יצר עבודה זרה

ז.

הצדיק והרשע במשל העץ

ח.

פירוש "מבטחו"

פרשת בחקותי
שנת תשכ"ה

הפטרה - ירמיהו ט"ז

ירמיהו פרק טז, יט - פרק יז, יד

להפטרה זו עיין גם גיליון בחוקותי תשי"ט.

א.  הקשר בין פסוקי ההפטרה

מהו הקשר שראו מסדרי ההפטרות בין ט"ז י"ט-כ"א לבין פסוקי הפרק הבא (י"ז)?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר