גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

זהות "המדבר השלישי"

ב.

ריב ההרים וריב ה'

ג.

"מה עשיתי לך" - שאלות ברש"י

ד.

השוואת פסוקינו לדברי שמואל

ה.

"הגיד לך האדם" - זהות המגיד

פרשת בלק
שנת תשכ"ה

הפטרה - והיה שארית יעקב

מיכה פרק ו, פסוקים א - ח

א.  זהות "המדבר השלישי"

אברבנאל, מקשה לפרקנו:

הדברים שהם בתחילה התוכחה (ג') באו בלשון ה' יתברך: "מה עשיתי לך", "ענה בי... כי העליתיך... עמי זכר נא..." והפסוקים ו'-ז' הם בשם ישראל "במה אקדם...", "האקדמנו בעולות... האתן..." ומאמר "הגיד לך..." (ח') אינו לא בשם הא-ל ולא בשם ישראל, כי אם בשם מדבר שלישי, כמו שאמר "ומה ה' דורש ממך... והצנע לכת עם אלוקיך", ומה טעם החילופים האלה?

ענה לקושייתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר