גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

עשר המכות - המשך מפרשת וארא

ב.

מכת ארבה בתורה וביואל

ג.

פרעה מדבר באירוניה

ד.

שאלות בטעמי המקרא

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בא
שנת תשכ"ד

עשר המכות - המשך מפרשת וארא

שמות פרק י

א.  עשר המכות - המשך מפרשת וארא

המשך השאלות הכלליות של גיליון פרשת וארא:

1.

בנו יעקב, (בפירושו לשמות אשר בכתב יד) בהקדמתו לעשר המכות:

המספר עשר (=של מכות מצרים) אינו ניתן לחלוקה לקבוצות קטנות; היה אפוא צורך להפריד בין האחת לבין התשע (והתשע ניתנות לחלוקה יפה של שלוש ושלוש). בעשרת הדברות נפרד הדיבור הראשון מן התשעה, בהיותו הבסיס לכל הבאים אחריו, והוא מסכם את האירועים אשר קדמו לברית סיני. בעשר המכות נפרדת האחרונה מהתשע הקודמות לה, והיא משונה מכולן, היא המכה השוברת התנגדותו של פרעה".

א.

הסבר במה שונה הדיבור הראשון משאר עשרת הדברים?

ב.

הסבר במה שונה המכה האחרונה בתכליתה משאר המכות?

2.

בנו יעקב שם (המשך):

"יש לנו בצידה של חלוקה לשתיים גם חלוקה משולשת. נמצאת בידנו על כך הערה תלמודית, אשר כל ילד יהודי ידעה מתוך ההגדה, אבל אשר אף אחד מבין חוקרי הנוצרים לא מצא לנחוץ לשית לבו אליה, אף על פי שיש בכוחה להסביר הרבה, ליישב כמעט כל הקשיים: "ר' יהודה היה נותן בהם סימנים: דצ"כ עד"ש באח"ב". אין זה משחק, אלא רֶמֶז רָמַז ר' יהודה לחלוקה שכיוונה אליה התורה ואשר אין להתעלם הימנה".

א.

הסבר מהו המאחד את כל שלוש המכות לקבוצה.

ב.

מהו המשותף לכל המכות הראשונות של שלוש הקבוצות, וכן לכל מכות שניות שבשלוש הקבוצות?

3.

השווה את תגובת פרעה במכת הארבה (י' ח'-י"א) לתגובותיו בשאר המכות.

מקובל לומר שממכה למכה מתערערת עמדתו של פרעה וויתוריו הולכים וגדלים. והנה לכאורה במכה השביעית כבר הבטיח לשלח את העם (י"ט כ"ח) ואילו במכה השמינית מוכן הוא לשלוח רק את הגברים (י' י"א).

הסבר, שבכל זאת יש גם ממכה שביעית לשמינית עלייה בויתוריו של פרעה.

 

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר