גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שלוש תפילות משה

ב.

לסגנונה של תפילת משה

ג.

האמנם "אתה לא הודעתני"

ד.

בביאור "ידעתיך בשם"

ה.

בביאור "הודיעני נא"

ו.

בביאור "פני ילכו" (1)

ז.

בביאור "פני ילכו" (2)

ח.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת כי-תשא
שנת תשכ"ד

תפילות משה + נקרת הצור

שמות פרק לג, יב - פרק לד, ג

גיליון זה הוא המשכו של גיליון כי תשא תשכ"ב והשאלה הכללית של הגיליון ההוא חוזרת גם בזה. עיין שם (וכן בעלון ההדרכה שם וצרפהו לגיליון זה).

א.  שלוש תפילות משה

שלוש פעמים מתפלל משה ומנהל "משא ומתן" עם הקב"ה:

פרק ל"ב פסוקים י"א-י"ג

פרק ל"ב פסוקים ל"א-ל"ג

פרק ל"ג פסוקים י"ב – פרק ל"ד פסוק ג'

הסבר מהי התכלית שברצונו להשיג בכל אחת משלוש התדיינויות אלו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר