גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"את שור מי לקחתי"

ב.

מנהיגי ישראל - הקלים והחמורים

ג.

המדבר בגוף נסתר

ד.

בביאור "והייתם גם אתם" וכו'

ה.

"לא חמור אחד מהם" - מבנה תחבירי

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי ההפטרה
פרשת קרח
שנת תשכ"ד

הפטרה

שמואל א פרק יב

עיין גם בגיליון קרח תשי"ט שעסק אף הוא בהפטרה.

א.  "את שור מי לקחתי"

פסוק ג'

"הִנְנִי עֲנוּ בִי נֶגֶד יְה' וְנֶגֶד מְשִׁיחוֹ
אֶת שׁוֹר מִי לָקַחְתִּי וַחֲמוֹר מִי לָקַחְתִּי וְאֶת מִי עָשַׁקְתִּי אֶת מִי רַצּוֹתִי..."

מדרש שמואל י"ד:

אמר רב אבא בר כהנא: קשה הוא הגזל, ששני גדולי עולם הוצרכו להתווכח עליו, משה ושמואל:
משה אמר (במדבר ט"ז) "לא חמור אחד מהם נשאתי..." ושמואל אמר: "את שור מי לקחתי וכו'".
... ור' יהושע דסכנין בשם ר' לוי: וכי מה הניח משה לקפחין ולגנבים? אלא אמר משה: בשעה שהיה ישראל מתנדדין ממסע למסע, לא אמרתי לאחד מהם: "טול כלי זה בידך! טול כלי זה על חמורך", אלא נשאתי וטענתי. כמה את אומר (שמות ד' כ') "ויקח משה את אשתו ואת בניו וכו'".

1.

הסבר מה פירוש הביטוי "קשה הוא הגזל"?

2.

הסבר את מובנה של שאלת ר' לוי, "וכי מה הניח משה...", ומהי דרכו ליישב שאלה זו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר