גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה השירה

ב.

"ה' איש מלחמה" - מאמר מגונה

ג.

"אמר אויב" - שאמר האויב

ד.

מתי "אמר אויב"

ה.

העדר וי"ו החיבור

ו.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת בשלח
שנת תשכ"ג

שירת הים

שמות פרק טו

א.  למבנה השירה

1.

מכילתא ט"ו ט:

"אמר אויב ארדוף אשיג" – זה היה תחילת הפרשה (=השירה), ולמה נכתב כאן? שאין מוקדם ומאוחר בתורה. כיוצא בו (ישעיה ו') "בשנת מות המלך עוזיה" – זה היה תחילת הפרשה, ולמה נכתב כאן? לפי שאין מוקדם ומאוחר בתורה.

א.

הסבר, למה צריך היה פסוקנו להיות "תחילת השירה", לפי דעת המכילתא?

ב.

הכלל ש"אין מוקדם ומאוחר בתורה" מלמדנו שלא הכרחי הוא לכתוב את פסוקנו בתחילה, אך עדיין אינו מפרש למה נכתב דווקא במקום זה. הסבר מהו אפוא הסדר שלפיו נקבע הפסוק "אמר אויב" במקום שנקבע.

2.

קאסוטו, בפירושו לספר שמות עמוד 119:

השירה מתחלקת כמו שכבר הכירו חוקרים אחרים לשלושה בתים:
בית 1: א-ו,
בית 2: ז-יא,
בית 3: יב-טז
ולדברי סיום: יז-יח.

הסבר מהם הנימוקים התוכניים והצורניים לחלוקה זו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר