גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מילת "למען" בפרשת המן - שאלות ברש"י

ב.

כל ישראל ערבים

ג.

שאלות בדברי ראב"ע

פרשת בשלח
שנת תשכ"ב

המן

שמות פרק טז

המשך גיליונות בשלח תשי"ט, תשכ"א.

א.  מילת "למען" בפרשת המן - שאלות ברש"י

פסוק ד'

"הִנְנִי מַמְטִיר לָכֶם לֶחֶם מִן הַשָּׁמָיִם וְיָצָא הָעָם וְלָקְטוּ דְּבַר יוֹם בְּיוֹמוֹ לְמַעַן אֲנַסֶּנּוּ הֲיֵלֵךְ בְּתוֹרָתִי אִם לֹא"

רש"י:

ד"ה למען אנסנו: כי אנסנו.

הרא"ם:

אמר רש"י "כי" מפני שמילת "למען" לעולם מורה על הסיבה התכליתית והסיבה התכליתית היא סיבת הפועל, למה יפעל; ופה הפועל שהוא "ממטיר" הסיבה התכליתית היא להאכילם, כי לולא זה היו מתים ברעב, לא בעבור שינסנו. ואם כן "למען אנסנו" אינו טעם רק ל"ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו", כאלו אמר: "לא ילקטו היום לצורך מחר, מפני שבזה אנסנו לדעת אם ישמרו צוויי או לא", שבזה לא תפול מילת "למען", מפני שלא תבוא מילת "למען" המורה על הסיבה התכליתית רק על העשיה: עשה כך בעבור כך, לא על העדר העשיה. ופירוש "ולקטו דבר יום ביומו" הוא שלא ילקטו היום לצורך מחר, והוא לא תעשה.
לפיכך הוכרח רש"י לשנות מילת "למען" עם מילת "כי" כאילו אמר: לא ילקטו היום לצורך מחר, מפני שאני רוצה לנסותו לדעת אם ילך בתורתי אם לא.

גור אריה:

כי מילת "למען" משמע שהוא נמשך מן נתינת המן, כלומר שלכך אתן לחם מן למען אנסנו, כי כל "למען" הוא נמשך מן הדבר, כמו שאמר הכתוב (שמות ט"ז ל"ג) "קח צנצנת אחת... למען אשר יראו הלחם" שדבר זה נמשך מן המן שנתן שם.
וכאן לא יתכן לפרש כך! שהרי זה בעצמו מה שנתן להם את המן, בזה היה מנסה אותם. לכך פירש רש"י, כי מה שאמר "למען אנסנו" רצונו לומר: כי אנסנו, דהיינו: בנתינת המן היה מנסה אותם.

1.

לפי דעת רש"י מילת "למען" בפסוקנו קשה.

הסבר מהו הקושי, הן לדעת הרא"ם הן לדעת הגור-אריה.

2.

הרא"ם מביא כהוכחה לדעתו את רש"י, דברים ט"ז ג':

ד"ה למען תזכור: ע"י אכילת הפסח והמצה את יום צאתך.

הסבר, מהו הדמיון שבין הפסוק ההוא לבין פסוקנו, ובמה דברי רש"י שם עשויים לתמוך בדעתו של הרא"ם כאן?

רש"י:

ד"ה למען אנסנו הילך בתורתי: אם ישמרו מצוות התלויות בו, שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת ללקוט.

3.

הרא"ם, מקשה:

ולמה לא יפרשנו כאן כפי שפירש בעקב (דברים ח' ג') ד"ה התשמור מצוותי: שלא תנסהו ולא תהרהר אחריו.

יישב קושייתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר