גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

המשותף לדברי יחזקאל ולדברי משה

ג.

נשיאת ידיים

ד.

הפועל "תרתי"

ה.

מדברי המדרש

ו.

חוקים ומשפטים

ז.

שבת - שבתות

ח.

קושי לשוני בפסוק "וגם את שבתותי"

פרשת אחרי מות - קדושים
שנת תשכ"ח

הפטרת קדושים כמנהג ספרד

יחזקאל פרק כ, א

גיליון זה הוא המשכו של גיליון אחרי מות קדושים תשכ"ו, שעסק בפסוקים הראשונים של ההפטרה וברעיון חילול ה'. עיין שם וצרפהו לכאן.

א.  שאלות מבנה

המתבונן בחלק הראשון של פרקנו יראה שהוא מתחלק לשלושה בתים (לאחר דברי המבוא):

(א) פסוקים ה'-ט'

(ב) פסוקים י'-ט"ז

(ג) פסוקים י"ז-כ"ד

1.

הסבר מהי ההקבלה בין שלושת הבתים האלה.

2.

יש לראות בתגובת ה' על התנהגות ישראל עליה בחומרה מבית לבית. הסבר כיצד!

3.

מה ראו מסדרי ההפטרות לסיים את הפטרתנו בפסוק כ' שהוא אמצע עניין ולא סיומו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר