גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית במבנה הפרק

ב.

טעם דיני ערכין ותמורה - הרמב"ם

ג.

"ואם בהמה" - מבנה תחבירי

ד.

החלפה והמרה

ה.

החלפת קרבן בכסף או בזהב

ו.

בטעם הדיוק "יהיה קדש"

ז.

בביאור הביטוי "כערכך הכהן"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בחקותי
שנת תשכ"ח

ערכין

ויקרא פרק כז

בפרק זה עסקנו גם בגיליונות בחקותי תשכ"ו, תשכ"ז. עיין שם.
א.  שאלה כללית במבנה הפרק

רבנו בחיי, על התורה:

ד"ה מבן עשרים שנה ועד בן ששים שנה: היה ראוי להיות סידור הכתובים: "אם מבן חדש ועד בן חמש שנים", "ואם מבן חמש שנים ועד בן עשרים שנה", "ואם מבן עשרים שנה ועד בן ששים שנה" "ואם מבן ששים שנה ומעלה", וסיום הפרשה...

הסבר למה סידור הפסוקים בפרקנו הוא כפי שהנו ולא כפי סדר הגילים?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר