גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הפטרתנו ויחזקאל פרק כ'

ב.

ההבדל שבין זריה והפצה

ג.

חילול השם

ד.

תהליך ההטהרות

ה.

"ונתתי" או "ועשו לכם"

פרשת צו
שנת תשכ"ב

הפטרה לפרשת פרה

יחזקאל פרק לו, פסוקים טז - לז

המשך גיליון צו תשכ"א.
א.  הפטרתנו ויחזקאל פרק כ'

השווה את פסוקי הפטרתנו לדברי יחזקאל בפרק כ'. (קרא את הפרק כולו בעיון!)

מה המשותף לשתי הנבואות ומה ההבדל העיקרי ביניהן?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר