גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

דיני משפט - על כל העם

ב.

הנמקת איסור שוחד

ג.

איסור שוחד אף לשפוט צדק

ד.

"יעור" - פשוטו או משמעו - שאלות ברש"י

ה.

בביאור הביטוי "דברי צדיקים"

ו.

בביאור "ויסלף דברי צדיקים"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שופטים
שנת תשכ"ב

"ולא תקח שוחד"

דברים פרק טז, יט

א.  דיני משפט - על כל העם

ר' יוסף בכור שור:

ד"ה ולא תטה משפט: אכל ישראל קאי, כמו "שופטים ושוטרים תתן לך" דקאי אכל ישראל, שמזהיר אכל ישראל שלא יטו ממה שישפטו הדיינים, ולדיינים שלא יטו המשפט מדרך המישור, וכן "לא תכיר פנים", שמזהיר לדיינים שלא יכירו פני שום אדם במשפט מלחייבו אם חייב בדין, ולכל ישראל שלא יכירו פנים מלעשות לו מה שנגזר עליו מבית דין... "ולא תקח שחד" בין הדיינים על הפסק דין ובין הקהל שלא לקיים הפסק דין.

1.

הסבר, במה שונה תפישתו את פסוקינו מן התפישה הרגילה, כגון זו של רשי (עיין בדבריו)? (ועיין גיליון שופטים תשי"ב שאלה א 3-2)

2.

מה הגיעו לפרש כך?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר